image_pdfimage_print

Apie mus

 

Viešoji įstaiga sporto klubas „Birštono Nemunas“ yra savarankiška, nepelno siekianti organizacija, įkurta 2006 m. pabaigoje.

Pagrindinis klubo tikslas – propaguoti aktyvų poilsį gamtoje, vienyti gyventojus fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai bei kūno kultūros plėtotei.

 

VšĮ sporto klubo „Birštono Nemunas“ veiklos tikslai ir uždaviniai:

-visuomenės sveikatingumo, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio užtikrinimas;

-kūno kultūros ir įvairių sporto šakų propagavimas;

-įvairaus masto varžybų rengimas;

-tarptautinio bendradarbiavimo sporto srityje vystymas. 

 

VšĮ sporto klubo „Birštono Nemunas“ struktūra:

Direktorė: Inga Stašaitienė
El.paštas: info@birstononemunas.lt

Mob.tel.: +370-656-77331

Valdybos pirmininkas: Martynas Stašaitis

Valdybos sekretorius: Arvydas Narkeliūnas

Valdybos narys: Saulius Štarolis

Įstaigos garbės prezidentas: Arvydas Stašaitis

 

VŠĮ sporto klubas „Birštono Nemunas“ yra įstojęs į šias federacijas:

Lietuvos irklavimo federacija

–  Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija

Lietuvos galiūnų sporto federacija

– Tarptautinė drakonų laivų federacija  (International dragon boat federation)

– Tarptautinė jūrų daugiakovės asociacija (Atlantic challenge international)